Nefrologia


Nefrologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem chorobom nerek. Nefrolodzy są wyspecjalizowani w opiece nad pacjentami z różnymi schorzeniami nerek, w tym zapaleniami nerek, kamieniami nerkowymi, przewlekłą chorobą nerek, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością nerek, zaburzeniami elektrolitowymi i równowagą kwasowo-zasadową, a także w przygotowywaniu pacjentów do przeszczepu nerki i opiece po przeszczepie. Oprócz tego, nefrolodzy zajmują się również leczeniem chorób układu moczowego, takich jak zapalenie pęcherza moczowego czy kamica moczowa.

Nefrolog

Czym zajmuje się nefrolog?
Nefrolog zajmują się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem różnorodnym schorzeniom nerek i układu moczowego. 

Niektóre z głównych chorób leczonych przez nefrologów to:

  1. Przewlekła choroba nerek (CKD): Stan, w którym nerki stopniowo tracą swoją funkcję przez dłuższy czas, prowadząc często do niewydolności nerek.

  2. Niewydolność nerek: Stan, w którym nerki tracą zdolność do usuwania odpadów i płynów z organizmu, co prowadzi do zatrucia organizmu.

  3. Nadciśnienie tętnicze: Wysokie ciśnienie krwi, które może być spowodowane przez wiele czynników, w tym przez uszkodzenie nerek.

  4. Kamienie nerkowe: Tworzenie się twardych skupisk minerałów w nerkach, które mogą prowadzić do bólu i problemów z moczem.

  5. Zakażenia dróg moczowych: Infekcje bakteryjne w pęcherzu moczowym lub nerkach, które mogą prowadzić do stanów zapalnych i innych powikłań.

  6. Zaburzenia elektrolitowe i równowaga kwasowo-zasadowa: Nefrologowie zajmują się monitorowaniem i leczeniem zaburzeń elektrolitowych, takich jak hiperkaliemia czy hipokalcemia, oraz dysfunkcji równowagi kwasowo-zasadowej.

  7. Choroby autoimmunologiczne układu moczowego: Takie jak nefropatia IgA, nefropatia pęcherzykowa czy zapalenie nerek związane z toczeniem rumieniowatym układowym.

  8. Choroby genetyczne nerek: Takie jak schorzenia nerek spowodowane mutacjami genetycznymi, np. mukowiscydoza, autosomalna dominująca polycystyczna choroba nerek (ADPKD) czy zespół Alporta.

  9. Uszkodzenie nerek w wyniku zatrucia: Nefrologowie również zajmują się leczeniem pacjentów, których nerki zostały uszkodzone w wyniku zatrucia substancjami toksycznymi lub lekami.

  10. Przygotowanie do przeszczepu nerki i opieka po przeszczepie: Nefrologowie pomagają w ocenie i przygotowaniu pacjentów do przeszczepu nerki oraz zapewniają opiekę po operacji przeszczepu w celu zapewnienia sukcesu długoterminowego przeszczepu.